Toiminta

Tukiyhdistyksen painopistealueita vuodelle 2019 ovat:
1. suuren paikallisyleisön tavoittaminen
2. ilmaston- ja luonnonsuojeluntietouden lisääminen
3. hyvien toimintamallien edelleen kehittäminen
4. festivaalien ja Vaasan seudun osaamisen tunnettuuden lisääminen
5. kansainvälinen verkostoituminen